halo, Bielszczanie!

Bielsko-Biała. Miasto o malowniczym położeniu, wyjątkowej architekturze, ciekawej, wielokulturowej i wielonarodowościowej historii. Miejsce związane z wieloma niezwykłymi postaciami. Jednak czy przeciętny mieszkaniec tego miasta zdaje sobie sprawę z bogactwa tajemnic historii, jakie kryją mury jego budynków? Rada Hufca postanowiła zadziałać w tym temacie! 9 kwietnia, można by rzec – dzień jak co dzień. Jednak niekoniecznie..[…]