Sztandar Hufca

Podajemy do wiadomości, że z podjęłyśmy decyzję o przedłużeniu starań o sztandar Hufca
do przyszłego roku,  kiedy to obchodzona będzie 50-ta rocznica śmierci Zofii Kossak.
Całą kwotę jaką udało nam się do tej pory zebrać z darowizn i cegiełek przeznaczymy na ten cel.

Ponieważ sztandar jest najwyższym odznaczeniem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
przeznaczonym dla wzorowo prowadzonych jednostek w swojej strukturze i pracy wychowawczej,
chcemy poczynić największe starania, aby do tego czasu nasz Hufiec
był jak najlepiej przygotowany  do przyjęcia z godnością tak dużego wyróżnienia.
Przepraszamy za wprowadzenie w błąd, jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie naszej inicjatywy.
Cegiełki można pobierać od drużynowych i instruktorek, bądź bezpośrednio od dh Ryszardy Holerek.
( kontakt mailowy : rysia.holerek@gmail.com )

Komenda Hufca

zofia srofia-02